Music Wars: Защита от лифта, легендарный магазин и паки прокачки? А я точно не сплю?